ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Objavljeni rezultati trogodišnjeg projekta CE-HEAT iz programa Interreg Središnja Europa


Od lipnja 2016. godine Energetski institut Hrvoje Požar provodi projekt „Cjeloviti model iskorištavanje otpadne topline u Središnjoj Europi“, CE-HEAT.
U sklopu projekta razvijeni su:
Atlas otpadne topline
Svrha atlasa je pružiti pregledan i georeferencirani prikaz potencijala otpadne topline na području Republike Hrvatske. U prvoj fazi prikupljanja podataka bazirali smo se na povlaštenim proizvođačima električne energije koji kao energent koriste biomasu i bioplin. Podaci o izvorima otpadne topline kombinacija su modeliranog potencijala na temelju javno dostupnih podataka i stvarnih podataka dobivenih iz upitnika.

 
Platforma za iskorištavanje otpadne topline
Alati koji se nalaze na web stranici (www.waste-heat.eu) omogućavaju korisnicima pregled i procjenu potencijala otpadne topline na određenom području. Alat obuhvaća Sloveniju, Furlaniju-Julijsku krajinu (Italija), Hrvatsku, Češku, Donjošlesko vojvodstvo (Poljska) i Tiringiju (Njemačka).
S obzirom da platforma predstavlja podršku potencijalnim investitorima za procjenu održivosti projekata iskorištavanja otpadne topline, unutar platforme integrirani su:

Nakon što korisnik unese potrebne podatke o energiji i energentima, alat vrši analizu tehničkih i ekonomskih parametara te pruža korisniku preliminarnu procjenu financijske i tehničke opravdanosti projekta, odnosno investicijskog ulaganja.
Pilot projekt – Udbina
Izrada cjelokupne projektne dokumentacije za dvije box sušare te dva skladišta drvne sječke u sklopu postojeće tvornice za proizvodnju peleta u Udbini.
Izrađena projektna dokumentacija sadrži:

 • Strojarsko – tehnološki projekt
 • Elektrotehnički projekt jake i slabe struje
 • Arhitektonski projekt i elaborata hortikulturnog uređenja
 • Građevinski projekt
 • Geodetski projekt
 • Elaborat zaštite na radu
 • Elaborat zaštite od požara

Doprinos projektu:

 • Definiranje procedura i dozvola za izgradnju tipičnog sustava za iskorištavanje otpadne topline
 • Definiranje okvirnog vremenskog okvira za implementaciju projekta iskorištavanja otpadne topline u stvarnom slučaju

 
Pilot projekt – Spačva d.d.
Provedena je analiza izvodljivosti iskorištavanja otpadne topline te analiza mogućnosti proizvodnje električne energije u poduzeću Spačva d.d., Vinkovci. Za potrebe izrade studije proveden je energetski pregled tijekom kojeg su obavljena pogonska mjerenja i prikupljeni svi podaci potrebni za modeliranje potrošnje energije i otpadne topline u pojedinim energetskim jedinicama, odnosno pogonima. Slijedom toga predložene su mjere za iskorištenje otpadne topline i proizvodnju električne energije u kogeneracijskim parnim i ORC postrojenima. Za sve mjere su dana idejna tehnička rješenja i ekonomska analiza.
 
Akcijski plan za iskorištavanje otpadne topline u RH
Otpadna toplina se može koristiti na više načina: kao energija koja se vraća u industrijski proces ali i kao energija koju koristi neki drugi potrošač izvan procesa. To uključuje pretvaranje otpadne topline u korisnu energiju za npr. grijanje u kućanstvu, potrošnu toplu vodu ili klimatizaciju.
Cilj Akcijskog plana je objasniti i odgovoriti na sva pitanja koja se mogu odnositi na projekt iskorištavanja otpadne topline, od ideje do eksploatacije.
Osim procjene potencijala, akcijski plan opisuje razvoj katastra otpadne topline. Katastar će se koristiti za prikaz izvora otpadne topline u Hrvatskoj i služi kao izvor za identificiranje potencijalnih kandidata za projekte otpadne topline.
EIHP je predstavio nacrt akcijskog plana korištenja otpadne topline i glavne točke sadržaja dokumenta:

 1. Postojeće zakonodavstvo u Hrvatskoj
 2. Otpadna toplina kao izvor energije
 3. Analiza potencijala projekata iskorištavanja otpadne topline
 4. GIS katastar otpadne topline
 5. Budućnost korištenja otpadne topline u Hrvatskoj, preporuke za politiku

S obzirom da je Grad Osijek podržao projekt još u fazi provedbe, prilikom izrade strateških planova, sukladno principima održivog razvoja i energetske učinkovitosti u cilju smanjenja stakleničkih plinova, nadležno upravno tijelo Grada Osijeka će uzeti u obzir smjernice predložene Akcijskim planom za iskorištavanje otpadne topline izrađenog od strane EIHP-a.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva