Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Energetski institut Hrvoje Požar (u daljnjem tekstu: Institut) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva, i to:

  • osobno ili poštom na adresu:

Službenik za informiranje

Energetski institut Hrvoje Požar

Savska cesta 163

10000 Zagreb

 

Službenik za informiranje:

Jasmina Trstenjak (e-mail: sluzbenik.za.informiranje@eihp.hr)

 

Naknada za pristup informacijama:

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Za pružanje informacija elektroničkim putem Institut ne naplaćuje naknadu, a u ostalim slučajevima naplaćuje se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknada troškova dostave tražene informacije u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Obrasci:

Pisanim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama, informacije se mogu dobiti na sljedeće načine:

  • na adresu elektroničke pošte sluzbenik.za.informiranje@eihp.hr
  • poštom na adresu: Energetski institut Hrvoje Požar, Savska cesta 163, 10000 Zagreb.
  • telefaksom na broj 01 6040 599donijeti zahtjev osobno u tajništvo EIHP-a radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.
  • donijeti zahtjev osobno u tajništvo EIHP-a radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Informacije se mogu dobiti i osobno na zapisnik, utorkom i srijedom od 09:00-11:00 sati službeniku za informiranje.

EIHP osigurava neposredan uvid u rad Upravnog vijeća na način da zainteresirani građani mogu prisustvovati sjednicama. Zbog smještajnih mogućnosti najviše dvije osobe mogu prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća. S obzirom na to da je EIHP prilikom osiguravanja neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća obvezno voditi računa o redoslijedu prijavljivanja, građani koji žele ostvariti pravo na neposredan uvid u rad tog tijela obvezni su ispuniti obrazac te isti uputiti na e-mail adresu službenika za informiranje (Obrazac za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća).

Popis izvješća:

Upitnik za samoprocjenu

Izjava o pristupačnosti

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Službeni upisnik za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu