ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR

Vijesti

Projekt EnPC-INTRANS uspješno je započeo u devet europskih zemalja

Projekt EnPC-INTRANS uspješno je započeo u devet europskih zemalja

Opsežno jačanje kapaciteta za ugovaranje energetske usluge u javnom sektoru

 
Ugovaranje energetske usluge (eng. Energy Performance Contracting – EPC) je osnovni instrument za učinkovito korištenje energije u zgradama javnog sektora koji nudi rješenje za izazov s kojim se suočava javni sektor, a to je kako obnoviti zgrade s ograničenim proračunom? Ovaj učinkovit instrument mora postići širu primjenu u zemljama koje pripadaju istočnim dijelovima europskog tržišta u tranziciji i upravo se to ističe kao jedan od glavnih ciljeva projekta.
EnPC-INTRANS u prijevodu znači  “Jačanje kapaciteta za ugovaranje energetske usluge na europskim tržištima u tranziciji”. Projekt se provodi od ožujka 2015. godine, a cilj projekta je povećati tržišnu prihvaćenost ugovora o energetskom učinku u zemljama partnerima projekta, poboljšati izgradnju kapaciteta na strani ponude te pružiti podršku pri stvaranju potražnje. EU podupire projekt EnPC-INTRANS s gotovo 2 milijuna eura kroz dvije godine, tijekom kojih bi trebale biti dostignute energetske uštede od oko 60 GWh/god.
Partneri na projektu su: Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) i Energetska agencija za zaštitu klime Baden-Württemberg (KEA), Europski stručni centri za ugovaranje energetske usluge: Energetski institut Hrvoje Požar – EIHP (u Republici Hrvatskoj), Centar za obnovljive izvore energije i uštedu energije – CRES (u Grčkoj) i Energetska agencija Savinjske, Saleške i Koroške – KSSENA (u Sloveniji). Osim toga, tu je i stručni centar za e-učenje u Slovačkoj (E-code) kao i ključni sudionici za promicanje ugovaranja energetske usluge na lokalnoj razini u Latviji (Zemgale regionalna energetska agencija – ZREA), Srbiji (Stalna konferencija gradova i općina – SKOGO), Rumunjskoj (Agencija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Ploiesti-Prahova – AE3R) i Ukrajini (tvrtka Financije i tehnologija – FIATU).
Multinacionalni karakter projekta temelji se na višerazinskom pristupu. Projekt započinje analizom primjera dobre prakse projekata ugovaranja energetske usluge na europskoj razini, a zatim na nacionalnoj, u okviru devet partnerskih zemalja. O poslovnim modelima ugovaranja energetske usluge raspravljat će se na nacionalnoj razini sa svim dionicima (i sa strane ponude i potražnje). Na temelju njihovih iskustava, partneri će razviti koncepte i alate za obuku te će se osposobiti odabrani sudionici iz različitih skupina (javni sektor, ESCO tvrtke, izvođači projekata i sl.) za daljnje promoviranje ugovaranja energetske usluge. Projekt je primarno orijentiran ka nacionalnim i regionalnim tvorcima politika kao što su ministarstva i ostala nacionalna tijela te lokalnim donositeljima odluka. Edukativna predavanja i prezentacije organizirat će se u svim partnerskim zemljama što će intenzivirati javne odnose i umrežavanje na europskoj razini. Rezultati projekta će se prenositi kroz prezentacije stručnjaka i dionika u 28 država članica EU-a na kraju projekta.
Rezultati projekta bit će kontinuirano praćeni i vrednovani. Najmanje 50 visokokvalificiranih trenera i 3.000 kvalificiranih stručnjaka imat će izravnu korist od projekta, osiguravajući uspješnu inicijaciju i provedbu u zemljama partnerima i izvan njih.
 
Što je ugovaranje energetske usluge (eng. Energy Performance Contracting – EPC)?
EPC – Ugovaranje energetske usluge je učinkovit instrument za obnovu javnih zgrada unatoč oskudnim proračunima javnog sektora. ESCO tvrtke financiraju mjere obnove i jamče dugoročne uštede energije. Svi troškovi su refinancirani kroz uštede energije tijekom određenog vremenskog razdoblja. Pomoću EPC-a javni subjekti dobivaju učinkovite tehničke uređaje u svojim zgradama te profitiraju od redovite podrške ESCO tvrtki. Sve financijske rizike snose ESCO tvrtke: rizik ulaganja, operativni rizik tehničke opreme i rizik za uštedu energije. Dosadašnja iskustva pokazuju da se ciljevi uštede energije dostižu ili čak nadmašuju.

Podijeli

Više objava

Kategorije

Arhiva