ENSMOV Plus

Članak 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED) zahtijeva od država članica provedbu Obvezne sheme energetske učinkovitosti (EEOS) ili alternativnih mjera za postizanje kumulativnog cilja uštede energije tijekom razdoblja obveze (trenutačno 2021. – 2030.).

ENSMOV Plus je trogodišnji europski projekt financiran iz programa LIFE, pokrenut u prosincu 2022. godine. Nadovezuje se na prethodni projekt ENSMOV za pružanje podrške tijelima javne vlasti i ključnim dionicima u provedbi članka 7. EED-a.

Aktivnosti i resursi razvijeni projektom pokrit će cijeli politički ciklus te olakšati razmjenu iskustava, znanja i informacija. Projekt će se baviti kratkoročnim i konkretnim pitanjima te dugoročnim strateškim pristupima poboljšanju politika energetske učinkovitosti. Izazovi ispunjavanja preinake EED-a za 2023. i njegova povezanost sa širim paketom Fit-for-55 bit će ključni fokus projekta.

Projekt će također nastaviti razvoj platforme za razmjenu znanja ENSMOV na kojoj se mogu pronaći sve relevantne informacije o članku 7. EED-a i njegovoj provedbi.

 

KONZORCIJ 

Konzorcij uključuje partnere iz 12 država članica: Austrije, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Litve, Nizozemske, Poljske, Rumunjske i Slovenije. 

 

NAPOMENA: 

S preinakom EED-a članak 7. postat će članak 8. Budući da preinaka još nije usvojena, a većina dionika još je navikla na trenutno numeriranje, u ovom pregledu govorimo o članku 7. EED-a.

Web stranica: https://ieecp.org/projects/ensmov-plus/